preloader
icon
Този сайт използва бисквитки, за да подобри сърфирането ти. Научи повече

Menada winery

background

проверка на възраст

Имате ли навършени 18 години? Съжаляваме, за да разгледате страницата, трябва да имате навършени 18 години.
Entering the site you agree with our terms and conditions and cookie policy
label
label
logo
Est.1901.
En
Меню

ТОЗИ УЕБСАЙТ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ. ЗА ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ, ПРОЧЕТЕТЕ НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И БИСКВИТКИ.

УСЛОВИЯ НА ИЗПОЛЗВАНЕ


Добре дошли на нашия уебсайт, посветен на марките на „Домейн Менада“ ЕООД („Уебсайт“). За да посетите уебсайта, трябва да сте пълнолетни според закона във Вашата държава.

Тези Условия на използване, заедно с нашата Политика за поверителност и Политика за бисквитки („Правила“), регулират използването на Уебсайта от Ваша страна.

Ако продължите да разглеждате и използвате този Уебсайт, вие се съгласявате да спазвате и да сте обвързани със Правилата. Ако не сте съгласни с която и да е част от настоящите Правила, моля, не използвайте нашия Уебсайт.

Приложимост

Тези Правила са приложими за всички посещения и всички случаи на използване на този Уебсайт на „Домейн Менада“ ЕООД, ЕИК 040488269, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнеспарк София 1, сграда 12, вх. Б, ет. 3, ап. 306 („Дружество“) както и за всяка информация, препоръки и/или услуги, предоставени Ви чрез и/или публикувани на този Уебсайт („Информация“).

С използването на този Уебсайт Вие се съгласявате с приложимостта на тези Условия. Възможно е тези Правила да се променят с времето. Възможно е подобни промени да влязат в сила незабавно след оповестяване на променените Правила. Съветваме потребителите на Уебсайта да преглеждат Правилата редовно за възможни промени.

Информация и отговорност

Информацията има за цел да информира потребителите относно Дружеството и неговите продукти и услуги, а не предоставя съвети и/или указания. Информацията, съдържаща се в този Уебсайт, е само за обща информация. Дружеството не носи никаква отговорност за вреди и/или загуби, включително, без ограничение, косвени или последващи вреди и/или пропуснати ползи, произтекли от използването (или невъзможността да се използва) този Уебсайт, включително вреди, нанесени от компютърни вируси, загуба на данни, некоректност или непълнота на информацията, освен в случаите, когато тази информация произтича от виновно поведение или груба небрежност от страна на Дружеството.

Дружеството не поема отговорност за вреди, които може да са възникнали от употребата на електронни средства за комуникация, включващи, но не само, вреди, нанесени поради неуспех или забавяне в доставката на електронна комуникация, прекъсване или манипулиране на електронната комуникация от трети страни или от компютърни програми, използвани в електронната комуникация, както и поради предаване на вируси.

Нито ние, нито трети страни предоставят никаква гаранции, изрични или подразбиращи се, относно пълнотата, точността, навременността, надеждността, годността или пригодността на информацията и материалите, намерени или предлагани на този Уебсайт за каквито и да било цели. Вие приемате, че тази информация и материали могат да съдържат неточности или грешки и изрично изключваме отговорност за такива неточности или грешки в максималната степен, разрешена от закона.

Използването на каквато и да било информация или материали на този Уебсайт е изцяло на Ваш собствен риск, за което няма да носим отговорност. Ваша отговорност е да гарантирате, че всички продукти, услуги или информация, достъпни чрез този Уебсайт, отговарят на Вашите специфични изисквания.

От време на време този Уебсайт може да включва и връзки към други уебсайтове. Тези връзки се предоставят за Ваше удобство, за да получите допълнителна информация. Те не означават, че одобряваме уебсайта/ите. Ние не носим отговорност за съдържанието на свързания уебсайт/и.

Права на интелектуална собственост

Уебсайтът и цялото му съдържание, характеристики и функции (включително, но не само цялата информация, софтуер, текст, показване, изображения, видео и аудио, както и дизайна, избора и оформлението на горните), са собственост на Дружеството, нейните лицензодатели или други доставчици на такива материали и са защитени със Закона за авторско право и сродните му права, Закона за марките и географските означения, Закона за промишления дизайн, Закона за патентите и регистрацията на полезни модели, Търговския закон и други приложими нормативни актове за защита на интелектуална собственост, сред които търговски марки, патенти, търговска тайна и права на собственост. Всички права са запазени.

Можете да използвате Уебсайта само за целите, посочени в тези Правила. Имате право да правите копия на (части) от Уебсайта само за лично ползване, но не и за търговски цели. Не можете да използвате никоя част от съдържанието на нашия Уебсайт за други цели, включително да разпространявате или да използвате в търговската мрежа съдръжанието на Уебсайта или части от него, без да сте получили изрично писмено разрешение от нас.

Обезщетение

В случай на нарушение на настоящите Правила, Вие носите пълна отговорност за действията си и потенциални вреди, които Дружеството може да понесе и се задължавате да обезщетите Дружеството за всякакви действия, искове и отговорности, произтичащи от или свързани с нарушаване на тези Правила от Ваша страна или каквото и да е незаконно използване на Уебсайта.

Други условия

Всеки от параграфите на тези Правила действа по самостоятелен начин. Ако който и да е съд или компетентен орган реши, че някой от тях е незаконен или недействителен, останалите параграфи ще останат да действат в пълна сила и с пълен ефект.

Тези Правила се ръководят от законите на Република България. Всеки спор, произтичащ от или във връзка с използването на Уебсайта, ще бъде решен от съдилищата в Република България съобразно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.