preloader
icon
Този сайт използва бисквитки, за да подобри сърфирането ти. Научи повече

Menada winery

background

проверка на възраст

Имате ли навършени 18 години? Съжаляваме, за да разгледате страницата, трябва да имате навършени 18 години.
Entering the site you agree with our terms and conditions and cookie policy
label
label
logo
Est.1901.
En
Меню

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ („ЗЗЛПСПОИН”)

Всеки служител в „Домейн Менада“ ЕООД („Дружество“), самостоятелно заето лице, доброволец или стажант, съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган, служител на изпълнител или доставчик на Дружеството, лице, чието трудово или служебно правоотношение предстои да започне и/или служител, с прекратено трудово правоотношение може да подаде сигнал за нарушение за всички действия или бездействия, свързани с дейността на Дружеството и представляващи нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към ЗЗЛПСПОИН актове на Европейския съюз в областта на областта на предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни, защита на потребителите, безопасността и съответствието на продуктите, безопасността на храните, опазването на околната среда, радиационната защита и ядрената безопасност, обществените поръчки, общественото здраве, престъпления от общ характер, нарушения на трудовото законодателство, правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания, нарушения на правилата на вътрешния пазар включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи, нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз и др., станало му известно в работен контекст.

Забележка: Не се разглеждат сигнали за нарушения, извършени преди повече от 2 (две) години, по анонимни сигнали или които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН. ЗЗЛПСПОИН е неприложим за разглеждане на жалби и сигнали, чрез които се търси защита на лични права, без да има индикация за засегнат обществен интерес.

Сигнали могат да се подават чрез следните вътрешни канали:

  • на електронна поща – whistleblowingbg@mbws.bg;
  • на място, на адрес: гр. София, район „Младост”, кв. „Младост 4”, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 4, ет. 2;
  • чрез пощенска пратка, доставена от лицензиран пощенски оператор на адреса на Дружеството: гр. София, район „Младост”, кв. „Младост 4”, ул. Бизнес Парк София № 1, сграда 4, ет. 2, на вниманието на Правен отдел;
  • по телефона – 0899 950 765.

По искане на сигнализиращото лице, сигнал може да бъде подаден и чрез лична среща в адреса на управление на Дружеството, на адрес: гр. София, район „Младост”, кв. „Младост 4”, ул. Бизнес Парк София № 1, сграда 4, ет. 2, след предварително уговорен между страните ден и час.

Сигналите се подават чрез Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения, съгласно образец, която се намира на https://www.menada-winery.com/.

Сигнали могат да се подават и чрез външен канал до Комисията за защита на личните данни, на адрес: гр. София, п.к. 1784, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2 или по email: whistleblowing@cpdp.bg.

Дружеството гарантира защитата на самоличността на сигнализиращите лица и информацията, свързана с подадените сигнали. Всяко обработване на лични данни, извършено във връзка с подаването на сигнали по силата на ЗЗЛПСПОИН, се извършва в съответствие с Правилата за вътрешно подаване, приемане, регистрация и разглеждане на сигнали за нарушения в „ДОМЕЙН МЕНАДА“ ЕООД, съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично 2 оповестяващи информация за нарушения и с Политиката за защита на личните данни на Дружеството.

Настоящата информация е изготвена на основание чл. 12, ал. 4 от ЗЗЛПСПОИН.

Правилата за вътрешно подаване на сигнали са достъпни на адрес: https://www.menadawinery.com/.

Условия и правила

Правилата за вътрешно подаване на сигнали са достъпни на адрес:

pdf-image

Условия и правила

164,00 KB